Driftsstatus

 

 

N O R M A L   D R I F T

 

Husk

 

Spareråd: Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...   Læs mere om spareråd her.

August 2023: Indsatsplaner vedtaget for beskyttelse af grundvandet: Se menupunkt Teknik/Grundvand

PFAS bemærk: Der er i juli 2023, i dec. 2023 og igen feb. 2024 målt for PFAS-stoffer i vores drikkevand efter de nyeste regler og grænseværdier. Der blev ikke fundet PFAS-stoffer i vandet fra Hårup Vandværk (Se også JUPITER database for flere analyseresultater. Der er et link dertil på siden med vandanalyser)

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Hårup Vandværk
(Hårup i Aarhus Kommune !)

Vandværket blev etableret 1936 med første boring og 24 forbrugere. Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2 råvands boringer i drift og leverer mere en 60.000 m³ rent drikkevand om året til mere end 400 husstande/gårde/virksomheder

Se mere under menupunkt: "Vandværket/Om Vandværket"

 

 

Hjemmeside sidst ændret: 15.7.2024