Slide background

 

Ledningsplan


For at se Hårup Vandværkets ledningsnet: klik her.

Bemærk: Fra Hårup Vandværkets boringer på markerne langs Bøggildsvej, pumpes vandet først til værket på Bøggildsvej, hvor det bliver beluftet og filtreret, hvorefter det pumpes videre til rentvands beholderen på Mejlbyvej, hvorefter det pumpes videre til forbrugerne efter behov.

Hårup Vandværk kan blive nødforsynet med vand fra Aarhus Vand via en ledning mellem Hæstvej i Todbjerg og værket på Bøggildssvej. 
Krajbjerg Vandværk kan blive nødforsynet fra Hårup Vandværk vi en ledning til/fra Esbenvej.

Bemærk: Kortene viser kun vandledninger. Der kan være andre ledninger i jorden. Det er ikke tilladt at grave efter disse kort.
Entrepenører m.m. skal altid søge oplysninger i det landsdækkende digitale ledningsregister LER (www.ler.dk), som vandværket får sendt oplysninger til.