Vandanalyser

 

Hårup Vandværk får med lovpligtige intervaller og i samarbejde med Aarhus Kommune undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere af et dertil akkrediteret laboratorium. Laboratoriet udtager også prøverne akkrediteret.

Hvordan man læser et analyserapport fra et laboratorium kan ses her eller her.

Som en del af analyseprogrammet beregnes også regelmæssigt hårdheden udfra vandets naturlige indhold af calcium og magnesium.
Hårdheden i Hårup Vandværk's vand er 14-17 °dH, dvs. "temmelig hårdt" (som er normalt for hele Østjylland - se
kort)

 

Oversigt over de sidste rapporter over vandprøver i ledningsnettet (rentvandskontrol):

Dato  Sted Type Se rapport i 'PDF' format
23.02.2024 Afgang Vandværk "Drikkevand Andet" PDF
23.02.2024 Taphane ved forbruger "Gruppe A+B parametre" PDF
23.02.2024 Ledningsnet "Mikrob.kontrol" PDF
16.01.2024 Afgang Vandværk "Drikkevand Andet" PDF
16.01.2024 Taphane ved forbruger "Gruppe A parametre" PDF
16.01.2024 Ledningsnet "Mikrob.kontrol" PDF
12.12.2023 Afgang Vandværk "Drikkevand Andet" PDF
12.12.2023 Taphane ved forbruger "Gruppe A parametre" PDF
12.12.2023 Ledningsnet "Mikrob.kontrol" PDF
23.10.2023 Afgang Vandværk "Drikkevand Andet" PDF
04.08.2023 Afgang Vandværk "Drikkevand Andet" PDF
04.08.2023 Taphane ved forbruger "Gruppe A parametre" PDF
04.08.2023 Ledningsnet "Mikrob.kontrol" PDF
07.07.2023 Afgang Vandværk "Drikkevand Andet" PDF
07.07.2023 Taphane ved forbruger "Gruppe A+B parametre" PDF
07.07.2023 Ledningsnet "Mikrob.kontrol" PDF
28.11.2022 Afgang Vandværk "Drikkevand Andet" PDF
28.11.2022 Taphane ved forbruger "Gruppe A parametre" PDF
28.11.2022 Ledningsnet "Mikrob.kontrol" PDF
21.10.2022 Afgang Vandværk "Drikkevand Andet" PDF
21.10.2022 Taphane ved forbruger "Gruppe A parametre" PDF
21.10.2022 Ledningsnet "Mikrob.kontrol" PDF

 

Udover de viste prøver fra ledningsnettet ovenover tages der også regelmæssigt prøver direkte fra hver boring. Disse kan ses i Jupiter database. 

JUPITER Database

Laboratoriet, som vi bruger, er forpligtet til løbende at sende alle analyseresultater fra Hårup Vandværk til en national database -JUPITER - over alle eksisterende (og gamle) boringer i Danmark og deres vandkvalitet.
Ved at klikke på dette
link for får du direkte adgang til alle data over vores boringer/vandværk på Bøggildsvej og ledningsnettet.