GRUNDVAND

Hårup vandværk henter vand fra undergrunden under Hårup og nærmeste omegn. Grundvandet bør altid beskyttes mod forurening oppefra.

Grundvandsbeskyttelsen er stærkt afhængig af jordbundsforholdene (antal lerlag, lertykkelse, lerarter, sandforekomster osv. osv.)

I vores omegn er der et område der betragtes som "sårbart" område, da grundvandsbeskyttelsen er mindre godt her end normalt.

August 2023: Planen for beskyttelse af grundvandet i Aarhus Kommune er nu vedtaget. Se planen ved at klikke her eller for besøge kommunens hjemmeside om emnet: klik her

De berørte grundejere får eller har fået et brev fra kommunen. Afhængig af om man er haveejer, jordbruger eller har/driver et andet erhverv kan man læse i brevet hvad det betyder for indsatsen der skal gøres.

Nedenstående kort viser det for grundvandet sårbare område i vores nærhed, samt det område omkring boringerne langs Bøggildsvej der skal beskyttes (med rød). Som det ses udgør det sårbare område en hel del af vores nuværende bebyggelser. Kortet kan også fås frem via kommunens hjemmeside og hvor man kan zoome ind for flere detaljer.