Vandmålere

I 2015 blev alle vandmålere skiftet med nye fjernaflæsbare målere af fabrikat Kamstrup Multical 21.

Målerne sender hver 10. minut en radiosignal til 3 antenner i byen (hvoraf de 2 står på vandværkets grund på Bøggildsvej og Mejlbyvej).
Derfra sendes data via en mobildataforbindelse til en "server" hos Kamstrup i Skanderborg. Vandværket kan via en forbindelse til serveren løbende se det aflæste forbrug og kan se advarsler ved fejl m.m. Målerne kan også aflæses ved en håndholdt antenne koblet til en mobiltelefon.

Målernes batteri kan holde i 15 år. Ved udløb skiftes hele måleren.