Generalforsamling

Der er afholdt generalforsamling fredag d.30 juni 2023 kl. 20.
Dagsorden var ifølge vedtægterne.
Der blev bl.a. vedtaget en prisforhøjelse for vand fra kr. 7,50 til kr. 8,50 pr. m³ gældende fra 1. jan. 2023.
Vandværket har skiftet selskabsform fra I/S (interessentsskab) til a.m.b.a.

Referat kan fåes ved henvendelse til formand.