Om Vandværket

Vandværket blev etableret 1936 med første boring og 24 forbrugere

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2 råvands boringer i automatisk drift, over 400 forbrugere og leverer mere end 60.000 m³ rent drikkevand om året.

Todbjerg-Mejlby egnsarkiv udgav i årene 2002-2011 en årskalender med historier fra Todbjerg og Mejlby sognene. Hårup er en del af Todbjerg Sogn. 
I 2008 kalenderen kan man finde en artikel om Hårup Vandværks historie pr. 2008. Klik her.

P.s Alle kalendere er idag samlet i "Kalenderbogen", som kan købes i egnsarkivet: Gl. Kaløvej 4.
Åbningstider eller kontaktoplysninger se: www.todbjergmejlby-egnsarkiv.dk