Regulativ

 
Hårup Vandværk er et almen privat vandværk i Aarhus Kommune og disse har et "Fællesregulativ". Det kan ses her.

Det beskriver forholdet mellem de private vandværker i Aarhus Kommune og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet beskriver hvilke forventninger forbrugerne kan have til vandværkerne, samt hvilke forpligtigelser man har som forbruger.