Takster


Her kan du se Hårup Vandværks mere udførlige takstblad. Klik her

Priser - fra 2023
Vand (incl. VPU bidrag): kr. 8,50 eks. moms -  kr. 10,63 pr. m3  inkl. moms   (bemærk: i de første 2 kvartaler 2023 er der opkrævet kr. 7,50 ex.moms)

Afgift til staten: kr. 6,37 eks. moms - 7,96 pr. m3  inkl. moms
Fast bidrag pr. måler: kr. 500 eks. moms - kr. 625 pr. år  inkl. moms

Derudover skal der betales for "spildevandsbidrag" som faktureres af Aarhus Vand A/S direkte til forbrugere. Der betales aconto 3 gange om året. Aarhus Vand får måleraflæsninger fra Hårup Vandværk hvert år pr. 31.12. Desuden fremsendes måleraflæsning ved flytning.  

VPU = Vand Plan Udvalg. Sammenslutning af vandværker der sørger for etablering af nødforbindelser mellem vandværker og hjælp ved etablering af beskyttelsesområder omkring vandboringer (BNBO) i Aarhus Kommune